Jméno:

Heslo:Jak to funguje

Didaktický cíl

Cílem skupinového psaní je motivace studentů při výuce psaní všemi deseti. Na tomto webu lze zakládat skupiny pro pořádání soutěží v psaní všemi deseti. Skupina má své jméno, heslo a přiřazený text pro psaní. Administrátor (učitel) založí skupinu pro společné psaní a přidělí jí text. Sdělí studentům jméno skupiny a heslo do skupiny.

Psát je možné ve webové aplikaci www.AtfOnline.cz nebo www.AtfOnline.sk. Skupinové psaní je též součástí české verze programu "iATF - psaní všemi deseti" pod Windows.

Skupinové psaní umožňuje též učiteli zadávat psaní kontrolních textů a okamžitě po napsání získat výsledky formou příslušného žebříčku. Tyto výsledky budou na webu iATF.cz uloženy nejméně jeden rok. Vlastník skupiny je může kdykoliv prohlížet a použít pro snadné známkování studentů. Doporučujeme pro každou třídu založit skupinu a tuto skupinu používat po celý rok během výuky.

Přihlášení a registrace administrátora skupiny

Pokud chcete zakládat skupiny, musíte se na tomto webu přihlásit jako administrátor skupiny. Před prvním přihlášením je nutné se zaregistrovat. Registrace je aktivována až kliknutím na odkaz v mailu, který obdržíte po vyplnění registračního formuláře na uvedenou e-mail adresu.

Jazyk

Tento web slouží pro administrování českých (skupinové psaní na atfonline.cz nebo v programu iATF) i slovenských (skupinové psaní na atfonline.sk ) skupin. Při registraci administrátora je nutné zvolit jazyk (CS nebo SK) podle toho, zda chcete zakládat české či slovenské skupiny. Podle této volby budou Vámi vytvářené texty označeny jako české resp. slovenské. Při přiřazování textů ke skupině se Vám budou zobrazovat pouze texty příslušného jazyka.Vytváření a údržba skupin

Založení skupiny

Po přihlášení můžete na server natahovat vlastní texty, zakládat skupiny a přidělovat jim texty. Pro založení skupiny postačí zadat jméno a heslo skupiny.

Přiřazení textu ke skupině

Každá skupina má v daném okamžiku přidělen nejvýše jeden text. Stejný text může být připojen k více skupinám. Pokud přidělíte nový text, tak původní text je automaticky odpojen. Po připojení nového textu je vytvářen nový žebříček.

Vlastní a cizí texty

Když vytváříte vlastní text na serveru, můžete text napsat nebo zkopírovat do textového pole příslušného formuláře. Je však pohodlnější připravit si text na svém počítači v libovolném textovém editoru a text uložit do souboru jako prostý text. Text následně natáhneme do formuláře z tohoto souboru.
Při vytváření vlastního textu se nastavuje i příznak, zda text zveřejníte i pro cizí skupiny. Kromě vlastních textů máte tedy k dizpozici i veřejné cizí texty. U každého textu se automaticky počítá a zobrazuje počet znaků a počet úhozů.

Zobrazení a vytváření žebříčku

Výsledky psaní jsou ukládány do databáze na webu a jsou zobrazovány formou žebříčku pro příslušnou skupinu a přiřazený text. Pro skupinu lze též zobrazit historii přiřazených textů a jejich žebříčků.
Žebříček je vytvořen na základě klasifikace podle metodiky ATF nebo pouze porovnáním rychlosti a chybovosti.


Vlastní psaní ve skupině

Psát je možné ve webové aplikaci www.AtfOnline.cz nebo www.AtfOnline.sk. Skupinové psaní je též součástí české verze programu "iATF - psaní všemi deseti" pod Windows. Webová aplikace i program obsahuje panel "Skupiny", který realizuje všechny funkce potřebné pro skupinové psaní:Přihlášení do skupiny a natáhnutí textu

Student se připojí do skupiny zadáním jména a hesla skupiny a kliknutím na ikonu "Přihlásit do skupiny". V daném okamžiku může být členem nejvýše jedné skupiny. Po přihlášení do skupiny se v menu "Skupiny-Žebříček" zobrazí poslední výsledek psaní textu a umístění v žebříčku.

Po úspěšném přihlášení do skupiny můžeme do programu iATF natáhnout aktuální text přiřazený ke skupině kliknutím na ikonu "Natáhnout text".

Psaní a uložení výsledků

ATF umožňuje dva způsoby psaní, buď s opravou znaku po chybě nebo bez opravy chybného znaku. V zájmu jednoduchosti a spravedlnosti vytvářeného žebříčku nastavuje způsob psaní administrátor skupiny (tj. způsob psaní je vlastností skupiny) a výsledek je automaticky vyhodnocen vždy na základě chybných znaků.
manual atf monitor
Po opsání textu se napsaný text vyhodnotí a výsledek se uloží na server, kde je okamžitě zpracován do žebříčku příslušné skupiny. Text lze psát vícekrát. Do žebříčku se pro člena skupiny a psaný text zařazuje pouze jeho nejlepší výsledek.

Zobrazení a tisk žebříčku

Pokud je student v programu přihlášen do skupiny, může kdykoliv zobrazit aktuální stav žebříčku. Žebříček lze zobrazit v samostatném okně nebo lze vytvořit soubor ve formátu pdf vhodný pro tisk žebříčku.